Opplærlingskontoret

Velkommen som lærling til Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji!

Vårt formål og viktigste oppgave, er å koordinere og effektivisere de tilsluttede reindriftsutøveres opplæring av lærlinger i reindrift og duodji. Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, og videreutdanne reindriftsutøvere med sikte på å ta fagbrev etter fagopplæringsloven.

Opplæringskontoret skal arbeide aktivt for å rekruttere lærlinger i reindrift og duodji, og motivere reindrifts- og duodjiutøvere til å ta imot lærlinger.

Kontoret skal ellers medvirke til:

  • å øke fagets kompetanse og renommé
  • at tilsluttede reindriftsutøvere får gjennomført faglig etterutdanning

Bruk denne menyen for å få tilstrekkelig kunnskap om lærekandidatordningen for reindrift og duodji.

Du er her: Home Meny Alle kategorier Fagopplæring