Lån, stipend eller lønn?

Lån og stipend

Har du fullført grunnskolen har du rett til tre års heltids videregående opplæring eller 2 år skole pluss eventuell påfølgende læretid som lærling. Dette er uavhengig av forkunnskaper du har fra grunnskolen. Dette kalles Ungdomsrett. Dersom du er blitt lærling og har fått godkjent lærekontrakt kan du søke lån og stipend fra Lånekassen.
 
Også lærlinger uten ungdomsrett kan få stipend og lån dersom de har godkjent lærekontrakt. Da gjelder de samme satsene som for høyere utdanning.

Lønn som lærling

Det er vanlig å dele læretiden i en bedrift inn i opplæring og verdiskaping. I begynnelsen av læretiden er det selvsagt mest opplæring, men på slutten av læretiden bidrar du mer og mer til verdiskapning i bedriften. Under verdiskapingen deltar du som lærlingen i produksjon av varer som bedriften kan selge sine kunder eller tjenester til bedriftens brukere. Av den grunn får lærlinger vanligvis mer lønn på slutten av læretiden. 

Du avtaler selv lønn med bedriften. Lønna vil derfor variere fra arbeidssted til arbeidssted.

Du er her: Home Meny Finansiering