Hva er en læreplan?

Læreplanene for fagene Reindrift og Duodji er forskrifter til opplæringsloven som beskriver den kompetansen elevene, lærlingene eller lærekandidatene skal ha når opplæringen er avsluttet.

Alle som deltar i opplæringen er forpliktet til å legge til rette for at du som elevene, lærling og lærekandidat nå denne kompetansen er beskrevet. Det er utarbeidet en læreplan for opplæring i bedrift.

Kompetansemålene er utviklet i samarbeid med bransjefolk innenfor Reindrift og Duodji. Målene gir en samlet beskrivelse av hva en nyutdannet fagarbeider skal kunne mestre i faget. Læreplanene for Vg1 og Vg2 i skole beskriver kompetansemål for hvert av skoleårene.

Det er lagt opp til en progresjon i kompetansen fra VG1 i skole og fram til fag- eller svenneprøve. Lær

Utdanningsprogrammet for Duodji

Yrkesfaglig utdanningsprogram for Duodji starter med Design og Handverk (VG1) første året. Programmet leder til Design og Duodji (VG2) andre året. Programmet leder videre til Duodjifaget (VG3) som inkluderer opplæring i bedrift som lærling. Innenfor duodjifaget kan du velge utdanning innenfor fem ulike duodjifag.

Design og handverk (VG1)

design_handverk_vg1.

Læreplan i felles programfag i vg1 Design og håndverk (Læreplankode: DHV1-01)

Design og Duodji (VG2)

design og duodji

Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag VG2 (Læreplankode: DDU2-01)

Duodjifaget (VG3)

design- og duodjifaget

Programområde for Duodjifaget (VG3) (Læreplankodene: SPD3-01, VHD3-01, TED3-01, TRD3-01, HMD3-01)

Du er her: Home Meny Læreplaner (VG1, VG2, VG3) Duodjifaget