Design og handverk (VG1)

design_handverk_vg1.

Læreplan i felles programfag i vg1 Design og håndverk (Læreplankode: DHV1-01)

Felles programfag gi deg praktisk erfaring med produksjon og grunnleggende arbeid innen norske design- og håndverksyrker. Du skal utvikle forståelse for estetiske problemstillinger knyttet til kulturer, urfolk, tradisjoner og trender i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Felles programfag fungere som en relevant første del av fagutdanningen. Opplæringen skal rettes mot aktuell og framtidig yrkesutøvelse og fokusere på det grunnleggende i yrkene, som spenner fra industri til kunsthåndverk og helse. Gjennom dine egne og medelevers ulike arbeider skal du utvikle forståelse for produksjonsprosesser i design- og håndverksyrker og videre utdanningsmuligheter. Opplæringen skal legge vekt på praktisk og skapende arbeid med relevante materialer, redskaper og teknikker. Det skal legges til rette for samarbeid med kunder, brukere og andre medarbeidere. Gjennom opplæringen skal det skapes kultur for innovasjon og nyskapning for å fremme entreprenørskap i yrkesfagene innen utdanningsprogrammet.

Les mer om Design og håndverk på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Du er her: Home Meny Læreplaner (VG1, VG2, VG3) Duodjifaget Design og handverk (VG1)