Duodjifaget (VG3)

design- og duodjifaget

Programområde for Duodjifaget (VG3) (Læreplankodene: SPD3-01, VHD3-01, TED3-01, TRD3-01, HMD3-01)


Skinn- og pelsduodjifaget / opplæring i bedrift (Læreplankode: SPD3-01)

Opplæringen skal utvikle den enkeltes evne til å vurdere skinn- og pelskvaliteter, kompetanse i formgivning, materialkunnskap, kunnskap om materialsammensetning og bruk av ulike sømteknikker. Entreprenørskap er et sentralt element i faget og skal bidra til kunnskaper og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle forståelse for økonomi og forholdet mellom produksjon og marked, og utvikle kompetanse i kundebehandling. Opplæringen skal legge vekt på at du får praktisk arbeid og å bruke fagspråk og regional samisk duodjiterminologi. Videre skal den tilrettelegge for selvstendig og planmessig arbeid, kreativitet, kritisk refleksjon og forståelse for etiske og estetiske problemstillinger.    

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skinn- og pelsduojar.

Les mer om Skinn- og pelsduodjifaget VG 3 på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.


Veve- og håndstrikkeduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (Læreplankode: VHD3-01)

Veve- og håndstrikkeduodjifaget skal utvikle din evne til å vurdere materialkvalitet og materialsammensettingen, utvikle mønsterforståelse, evne til å skille ulike vevde og håndstrikkede produkter og ferdigheter i ulike teknikker. Videre skal faget bidra til kunnskap om veve- og håndstrikketradisjoner, særpreg og historie i Sápmi. Entreprenørskap er et sentralt element i faget og skal bidra til kunnskaper og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser. Opplæringen skal bidra til å utvikle forståelse for økonomi og forhold mellom produksjon og marked og utvikle kompetanse i kundebehandling. Opplæringen skal legge vekt på at du får praktisk arbeid og å bruke fagspråk og regional samisk duodjiterminologi. Videre skal opplæringen tilrettelegge for selvstendig planmessig arbeid, kreativitet, kritisk refleksjon og forståelse for etiske og estetiske problemstillinger.   

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er veve- og håndstrikkeduojar.

Les mer om Veve- og håndstrikkefaget VG 3 på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.


Tekstilduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (Læreplankode: TED3-01)

Opplæringen skal bidra til at du får ferdigheter i praktisk arbeid med ulike materialer og teknikker i tekstilduodjifaget, og ferdigheter knyttet til arbeid med form og farge. Opplæringen skal utvikle kompetanse om og ferdigheter i produksjon av tekstile duodjiprodukter fra egen region på tvers av landegrensene, og kompetanse om tekstile duodjiprodukter fra andre regioner. Opplæringen skal legge vekt på at du får praktisk arbeid og å bruke fagspråk og regional samisk duodjiterminologi. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig og planmessig arbeid, kreativitet, kritisk refleksjon og etiske og estetiske problemstillinger.   

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er tekstilduojár.

Les mer om Tekstilfaget VG 3 på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.


Treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (Læreplankode: TRD3-01)

Opplæringen skal gi deg materialkunnskaper, håndverksferdigheter og å ta kunnskap i bruk av verktøy, maskiner og teknikker ved framstilling av duodjiprodukter. I opplæringen skal det vektlegges en helhetlig forståelse av treet og dets ulike bestanddeler som tradisjonelt benyttes i duodji. Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid og bruk av fagspråk og regional samisk duodjiterminologi. Videre skal opplæringen tilrettelegge for selvstendig planmessig arbeid, kreativitet, kritisk refleksjon og forståelse for etiske og estetiske problemstillinger.   

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er treduojár.

Les mer om Treduodjifaget VG 3 på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.


Horn-,bein-, og metallduodji Vg3/ opplæring i bedrift (Læreplankode: HMD3-01)

Opplæringen skal utvikle din forståelse av samspillet mellom materialer, form, ornamentikk og funksjon i faget. Opplæringen skal også utvikle dine håndverksferdigheter og kompetanse i tradisjonelle og nye materialer og teknikker innen fagområdet. Videre skal opplæringen stimulere til innsikt i og forståelse av det særegne ved faget med hensyn til bruksområder, duodjiterminologi, natur og miljø. Opplæringen skal gi deg praktisk arbeid og i å bruke fagspråk og regional samisk duodjiterminologi. Videre skal opplæringen tilrettelegge for selvstendig planmessig arbeid, kreativitet, kritisk refleksjon og forståelse for etiske og estetiske problemstillinger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er horn-, bein- og metallduojár.

Les mer om Horn-, bein- og metallduodji VG 3 på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Du er her: Home Meny Læreplaner (VG1, VG2, VG3) Duodjifaget Duodjifaget (VG3)