Design og Duodji (VG2)

design og duodji

Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag VG2 (Læreplankode: DDU2-01)

Duodji er samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som omfatter tilvirking av redskaper, brukskunst (atnuduodji), kunsthåndverk (dáidaduodji) i håndverksbedrifter og småindustri. Duodji har en sentral plass i samisk kultur og samfunnsliv, og er et identitetsskapende fag. Programfagene skal videreføre og utvikle duodji som samisk kultur, fag og næring. Opplæringen skal bidra til utvikling av faglig kompetanse og håndverksferdigheter innen programfaget duodji/duodje/duedtie. I opplæringen legges det vekt på at du får praktiske oppgaver for å framstille produkter. Opplæringen skal vektlegge bruk av samisk fagterminologi, og derved bidra til å beskrive og forstå duodji/duodje/duedtie i et nåtidig og historisk perspektiv.

Les mer om Læreplan i felles programfag VG2 på nettsidene til Utdanningdirektoratet.

Du er her: Home Meny Læreplaner (VG1, VG2, VG3) Duodjifaget Design og Duodji (VG2)