Hva er en læreplan?

Læreplanene for fagene Reindrift og Duodji er forskrifter til opplæringsloven som beskriver den kompetansen elevene, lærlingene eller lærekandidatene skal ha når opplæringen er avsluttet.

Alle som deltar i opplæringen er forpliktet til å legge til rette for at du som elevene, lærling og lærekandidat nå denne kompetansen er beskrevet. Det er utarbeidet en læreplan for opplæring i bedrift.

Kompetansemålene er utviklet i samarbeid med bransjefolk innenfor Reindrift og Duodji. Målene gir en samlet beskrivelse av hva en nyutdannet fagarbeider skal kunne mestre i faget. Læreplanene for Vg1 og Vg2 i skole beskriver kompetansemål for hvert av skoleårene.

Det er lagt opp til en progresjon i kompetansen fra VG1 i skole og fram til fag- eller svenneprøve. Læreplanene for VG3 beskriver den fagkompetansen lærlingen skal kunne mestre når vedkommende avlegger fag- eller svenneprøven.

Utdanningsprogrammet for Reindrift

Yrkesfaglig utdanningsprogram for Reindrift starter med Naturbruk (VG1) første året. Programmet leder til Reindrift (VG2) andre året. Programmet leder videre til Reindriftsfaget (VG3) som inkluderer opplæring i bedrift som lærling.

Naturbruk (VG1)

Naturbruk

Læreplan i felles programfag i VG1 naturbruk (Læreplankode: NAB1-01)

Reindrift (VG2)

Reindrift_vg2

Læreplan i felles programfag VG2 reindrift (Læreplankode: REI2-02)

Reindriftsfaget (VG3)

Reindriftsfaget

Læreplan i reindriftsfaget VG3/opplæring i bedrift (Læreplankode: REI3-01)

Du er her: Home Meny Læreplaner (VG1, VG2, VG3) Reindriftsfaget