Hva er en læreplan?

Læreplanene for fagene Reindrift og Duodji er forskrifter til opplæringsloven som beskriver den kompetansen elevene, lærlingene eller lærekandidatene skal ha når opplæringen er avsluttet.

Alle som deltar i opplæringen er forpliktet til å legge til rette for at du som elevene, lærling og lærekandidat nå denne kompetansen er beskrevet. Det er utarbeidet en læreplan for opplæring i bedrift.

Kompetansemålene er utviklet i samarbeid med bransjefolk innenfor Reindrift og Duodji. Målene gir en samlet beskrivelse av hva en nyutdannet fagarbeider skal kunne mestre i faget. Læreplanene for Vg1 og Vg2 i skole beskriver kompetansemål for hvert av skoleårene.

Det er lagt opp til en progresjon i kompetansen fra VG1 i skole og fram til fag- eller svenneprøve. Læreplanene for VG3 beskriver den fagkompetansen lærlingen skal kunne mestre når vedkommende avlegger fag- eller svenneprøven.

Du er her: Home Meny Læreplaner (VG1, VG2, VG3) Reindriftsfaget Hva er en læreplan?