Naturbruk (VG1)

Naturbruk

Læreplan i felles programfag i VG1 naturbruk (Læreplankode: NAB1-01)

Utdanningsprogrammet Naturbruk består av de tre videregående trinnene: Naturbruk(VG1); Reindrift (VG2) og Reindriftsfaget (VG3). Utdanningen går over tre år.

Å arbeide innenfor naturbruksnæringen krever at du har en helhetlig forståelse av bruk av natur og for en integrert samhandling mellom praksis og teori. Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og mestring av arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold, og bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø. Opplæringen i felles programfag for naturbruk skal legge til rette for at den enkelte skal få en første innføring i arbeid innen naturbruksyrker. Opplæringen i felles programfag for naturbruk vektlegger det særegne ved naturbasert produksjon, aktivitet og forvaltning.

Finn ut mer om vidregående trinn 1 i Naturbruk (Kode: NANAB1) hos Utdanningsdirektoratet.

Du er her: Home Meny Læreplaner (VG1, VG2, VG3) Reindriftsfaget Naturbruk (VG1)