Reindriftsfaget (VG3)

Reindriftsfaget

Læreplan i reindriftsfaget VG3/opplæring i bedrift (Læreplankode: REI3-01)

Opplæring i reindriftsfaget skal utvikle lærlingens kunnskaper og ferdigheter innen ulike arbeidsoppgaver i reindriftsutøvelsen. Opplæringen skal gi kompetanse om enkeltrein og reinflokk, om dyrevelferd og driftsforhold, reindriftens ressursgrunnlag, ulike driftsmidler, egen sikkerhet i ulike arbeidssammenhenger og kvalitetskrav til ulike produkter. Videre skal opplæringen gi en plattform for personlig utvikling, utvikling av sosial kompetanse og kompetanse i konfliktløsning, som samsvarer med kravet til selvstendighet og evne til å samarbeide med andre, både innenfor og utenfor egen siida og distrikt.

Reindriftsutøveren arbeider innenfor rammen av et siidafellesskap og et foretak, som i tradisjonell sammenheng ofte er et familieforetak. Reindriftens betydning som næring, matvareprodusent, levemåte og grunnlag for samisk kultur bygger på kunnskaper og praksiser som videreføres og utvikles på siida- og foretaksnivå.    

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider i reindriftsfaget.

Du kan lese mer om Videregående trinn 3 i Reindriftsfaget ved Utdanningsdirektoratet

Du er her: Home Meny Læreplaner (VG1, VG2, VG3) Reindriftsfaget Reindriftsfaget (VG3)