Les vår blogg

Oahpahalli ii oaččo bálkádoarjaga go váhnemiin ii leat siidaoassi (Lærlingen får ikke lønnstilskuddet når foreldrene ikke har en siidadel

Maiken Rasdal Kemi ii oaččo boazodoallo- oahpahalli saji bálkkáin, go su váhnemiin ii leat siidaoassi.

Denne artikkelen er artikkel som er publisert i NRK Sápmi. Les hele artikkelen her...

 

Lærling i reindrift utlysning 2017

LÆRLING I REINDRIFTSFAGET UTLYSNING 2017

Søk som lærling i reindriftsfaget dersom:

  • Du vil oppnå ferdigheter i tradisjonell reindriftskunnskap
  • Du liker å arbeide utendørs, trives med å omgås dyr og har evnen til å arbeide i et arbeidsfelleskap
  • Du som har interesse for samisk kultur og reindriftskultur i arktisk generelt
  • Du som er opptatt av dyr-, natur- og miljøspørsmål og som i fremtiden sikter på et yrke innenfor disse fagområdene
  • Du som i fremtiden har tenkt å etablere egen reindrift

Lærling i duodji utlysning 2017

Søker etter lærlinger i duodjifagene

I verdiskapningsprogrammet for næringskombinasjoner avsetter Sametinget midler til fagopplæring i duodji. Lærlinge lønnstilskuddet er kr. 100 000 pr. år pr. lærling.
Med dette innbys ungdom å søke seg som lærling i duodji fagene.

Kravet til søkere som lærling er: 

  • kunne innskrives i samemanntallet, men nødvendigvis ikke stå i manntallet
  • bestått alle fellesfag og programfag i  kunnskapsløftet (Vg 1 design og håndverk + Vg2 design og duodji)
  • kompetanse fra beslektede fag, eller godkjent realkompetanse innen fagområdet

reindriftslærlinger 2017

Oappáš guovttos seailluheaba duoji

Oappáš guovttos geat leaba eret Lulli-Sámis, leaba goappašagat bargamin fágareivviin ­duojis dán vahkus. Muhto ii juste seamma duojis, go nubbi lea válljen “Čoarvi ja dákti” ja nubbi ges “Gámas ja náhkki”. Ávvir lea humadan nuppi dain oappáin, Sanne-Marja Utsi (27), gii lea bargamin fágareivviin “Gámas ja náhkki” fágas.

http://avvir.no/oddasat/2016/11/oappas-guovttos-seailluheaba-duoji

 

Du er her: Home Meny Nyhetsblogg