Les vår blogg

Praksiskandidat - teorieksamen

Mange voksne har mye arbeidserfaring, men de mangler papirer som dokumenterer kunnskapen. En del av disse personene kan få formalisert og dokumentert sin kompetanse ved å avlegge fag- eller svenneprøve på grunnlag av arbeidserfaring.

Før fag-/svenneprøve avlegges, må de bestå en skriftlig eksamen i fagets teoretiske læreplanmål.
 
Kravet til praksis er i korte trekk at en må ha 25% lengre praksistid i et lærefag enn den fastsatte opplæringstida i faget. Siden de fleste yrkesfag krever 4-årig opplæring, betyr dette at en praksiskandidat må ha 5 år allsidig og dokumentert praksis i faget. (Noen få fag har krav om 68 måneder.)

Den teoretiske eksamenen er en sentralgitt skriftlig eksamen på 5 timer, og den arrangeres to ganger per år (som regel første uka i desember og første uka i juni). De som ønsker å avlegge eksamen, må melde seg opp som privatist ved en videregående skole, se mer om oppmelding og frister hos Nordland Fylkeskommune.
 
Se liste over fagkoder og fagbetegnelser (hos Nordland Fylkeskommune) som praksiskandidater skal bruke når de melder seg opp i til eksamen. Praksiskandidater kan nå kun avlegge eksamen i Kunnskapsløftet.
 
Den teoretiske eksamenen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen for opplæring i bedrift som praksiskandidaten tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve i. Den skal også prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole, og som er relevante for lærefaget. Eksamen skal vere bestått før ein praksiskandidat melder seg til fag- eller sveineprøve.
 
Praksiskandidater er fritatt fra kravet om opplæring og karakter i fellesfag (dvs allmennfag) for å få utsteda fag- eller svennebrev.
 
Du finner fagets læreplan på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet. Se på 'Yrkesfaglige utdanningsprogram' og klikk deg fram til det Vg3-faget su skal avlegge eksamen i.
 
På hjemmesida til Utdanningsdirektoratet er det mulig å finne tidligere gitte eksamensoppgaver. Det kan være lurt å prøve å løse slike oppgaver som en forberedelse til egen eksamen. Vi anbefaler at du også leser Veiledning til sentralt gitt eksamen i yrkesfag.

Du er her: Home Meny Nyhetsblogg Praksiskandidat - teorieksamen