Les vår blogg

Praksiskandidat - teorieksamen

Mange voksne har mye arbeidserfaring, men de mangler papirer som dokumenterer kunnskapen. En del av disse personene kan få formalisert og dokumentert sin kompetanse ved å avlegge fag- eller svenneprøve på grunnlag av arbeidserfaring.

Før fag-/svenneprøve avlegges, må de bestå en skriftlig eksamen i fagets teoretiske læreplanmål.
 
Kravet til praksis er i korte trekk at en må ha 25% lengre praksistid i et lærefag enn den fastsatte opplæringstida i faget. Siden de fleste yrkesfag krever 4-årig opplæring, betyr dette at en praksiskandidat må ha 5 år allsidig og dokumentert praksis i faget. (Noen få fag har krav om 68 måneder.)

Fagopplæring i Duodji. Lærlingetilskudd

I verdiskapningsprogrammet for næringskombinasjoner avsetter Sametinget midler til fagopplæring i duodji. Lærling tilskuddet er kr. 100 000 pr. år pr. lærling.

Med dette innbys ungdom å søke seg som lærling i duodji.

Kravet til søkere er  :

  • kunne innskrives i samemanntallet, men nødvendigvis ikke stå i manntallet
  • bestått alle fellesfag og programfag etter reform 94  ( Gk formgivningsfag + Vk 1 duodji )   eller kunnskapsløftet ( Vg 1 design og håndverk + Vg2 design og duodji )
  • kompetanse fra beslektede fag, eller godkjent realkompetanse innen fagområdet
Du er her: Home Meny Nyhetsblogg