Fagprøve

Fagprøven avlegges når din læretiden er fullført - og senest to måneder etter at den er avsluttet

Prøven består av en teoretisk og en praktisk del, men for å gå opp til den praktiske prøven må du ha bestått teoriprøven.  Prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og består av fire deler:

  • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • Gjennomføring av et faglig arbeid
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Vurdering i læretiden

Igjennom hele læretiden skal lærebedriften gi deg veiledning og en skriftlig vurdering av hvordan du står i forhold til kompetansemålene i lærefaget.

Vurderingen er uten karakter, og hensikten er at du skal kunne nå målene i læreplanen på beste måte. Er du lærekandidat, skal du få vurdering og veiledning i forhold til opplæringsplanen din. Det skal kunne dokumenteres at vurdering er gitt.

Som en del av vurderingsarbeidet skal lærebedriften gjennomføre en samtale med deg minst én gang hvert halvår. Du skal også kunne delta i vurderingen av ditt eget arbeid.

Prøvenemd

Oppgaven til prøvenemnda er å føre sluttkontroll (sensur) av den praktiske opplæringen i fag- og yrkesopplæringen.

Prøvenemndene for Reindrift og Duodji blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunene. Nemndene vil bestå av minst to medlemmer med formell faglig kompetanse innenfor fagområdet, og har arbeidserfaring i faget.

Det er prøvenemndmedlemmene som planlegger, tilrettelegger og vurderer prøven for kandidatene.

Ta fagbrev som voksen

Har du lang praksis i faget ditt, men mangler fagbrev, kan du likevel ta fagprøve på grunnlag av din praksis.

Med fagbrev får du mer ansvar og høyere lønn. Du kan bygge videre på fagbrevet med fagskole eller ta påbygning for å studere videre.

Om du ikke har bestått

Du har du rett til å gå opp til ny prøve om du ikke består fagprøven.

Lærebedriften har ansvaret for andre gangs prøve og for å melde deg opp til prøven. Fylkeskommunen skal imidlertid dekke lærebedriftens utgifter. I tidsrommet mellom første og annen gangs prøve kan det avtales frivillig læretid mellom bedriften og deg, men bedriften kan ikke kreve tilskudd for denne perioden. Du beholder benevnelsen lærling eller lærekandidat, med de rettighetene det innebærer.

Du kan klage selv eller gi en annen skriftlig fullmakt til å klage på dine vegne. En klage skal være skriftlig. Hvis fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven din vurderes til «Ikke bestått» kan du klage. Det er ikke mulig å klage for å få endret karakteren fra «Bestått» til «Bestått meget godt».Du må alltid begrunne klagen og den skal være underskrevet.

Du er her: Home Meny Om fagopplæringen Du som lærling