Fagprøve

Fagprøven avlegges når din læretiden er fullført - og senest to måneder etter at den er avsluttet

Prøven består av en teoretisk og en praktisk del, men for å gå opp til den praktiske prøven må du ha bestått teoriprøven.  Prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og består av fire deler:

  • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • Gjennomføring av et faglig arbeid
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvens lengde framgår av læreplanen for Reindrifts- eller Duodjifaget. Hvis du ikke består fagprøven, kan du avlegge ny prøve. Lærebedriften skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til annengangs prøve. Dersom både du og bedriften er enige om det, kan læretiden forlenges ved frivillig avtale.

Når avlegger jeg fagprøven?

Før du kan avlegge fag-eller svenneprøven må du som regel ha bestått alle fag på Vg1 og Vg2 som fører fram til lærefaget ditt.

Hvordan melder jeg meg opp?

Det er lærebedriften som skal sørge for oppmeldingen. For de som får full fagopplæring i skole, er det ledelsen ved skolen som har ansvaret å melde opp elevene opp til prøve. Frist for oppmelding til fagprøve er 1. mars, 1. september og 1. november.

Hvem vurderer prøven?

Det er en prøvenemnd som vurderer prøven. Prøvenemndene utformer og godkjenner prøvearbeidet, fastsetter tiden for prøven og dømmer den praktiske delen av prøven. Fylkeskommunene ved Fagopplæringen har ansvaret for opplæring av prøvenemndene.

Du er her: Home Meny Om fagopplæringen Du som lærling Fagprøve