Vurdering i læretiden

Igjennom hele læretiden skal lærebedriften gi deg veiledning og en skriftlig vurdering av hvordan du står i forhold til kompetansemålene i lærefaget.

Vurderingen er uten karakter, og hensikten er at du skal kunne nå målene i læreplanen på beste måte. Er du lærekandidat, skal du få vurdering og veiledning i forhold til opplæringsplanen din. Det skal kunne dokumenteres at vurdering er gitt.

Som en del av vurderingsarbeidet skal lærebedriften gjennomføre en samtale med deg minst én gang hvert halvår. Du skal også kunne delta i vurderingen av ditt eget arbeid.

Du er her: Home Meny Om fagopplæringen Du som lærling Vurdering i læretiden