Prøvenemd

Oppgaven til prøvenemnda er å føre sluttkontroll (sensur) av den praktiske opplæringen i fag- og yrkesopplæringen.

Prøvenemndene for Reindrift og Duodji blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunene. Nemndene vil bestå av minst to medlemmer med formell faglig kompetanse innenfor fagområdet, og har arbeidserfaring i faget.

Det er prøvenemndmedlemmene som planlegger, tilrettelegger og vurderer prøven for kandidatene.

Prøvenemndene arbeid starter når den mottar godkjent oppmelding til fag- eller svenneprøve fra Yrkesopplæringsnemnda. Oversendelsen fra Yrkesopplæringsnemnda innebærer med andre ord at teori, praksis og læretid er vurdert og godkjent, og at du oppfyller kriteriene for å framstille deg til fagprøven. Dette gjelder både for deg som lærling, elev og privatist (praksiskandidat).

Medlemmer til prøvenemnda blir foreslått av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og Yrkesopplæringsnemnda oppnevner medlemmene. Prøvenemndsperioden er 4 år og den følger fylkestingsperioden. Hver nemnd består av en leder og to eller flere medlemmer. Det vil som regel være to fra prøvenemnda ved fagprøven/kompetanseprøven.

Prøvenemnda tar kontakt med lærestedet før planlegging av fag/kompetanseprøven. Den kan avtale et møte med lærling/lærekandidat og kontaktperson fra lærebedriften. Dette blir gjort for å sikre at partene er kjent med innholdet i Retningslinjer for fagprøve for aktuelt fag, og gjøre nærmere avtaler i forbindelse med prøven. Dersom prøven avvikles i lærebedriften, må prøven tilpasses bedriftens/institusjonens virksomhet.

Prøvenemnda kan be lærebedriften om forslag til oppgaver, og velge å bruke hele eller deler av disse forslagene. Oppgaven skal utformes med bakgrunn i målene i læreplan for opplæring i bedrift i hvert enkelt fag. Prøvenemnda skal påse at fagprøven inneholder elementer fra alle modulene i læreplanen. Det er viktig at Retningslinjer for fagprøven blir fulgt. Disse skal legges til grunn for organisering, gjennomføring og vurdering av prøven.

Prøvenemnda skal være samlet ved prøvestart og prøveslutt, og vurderer selv i hvilke deler av prøveavviklingen det er nødvendig med inspeksjon/vurdering underveis. Prøvenemnda kan ikke delegere ansvar for vurdering av kandidaten til tilsynspersonen.

Fagprøven er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Fagprøven består derfor av tre deler:

Planlegging – Gjennomføring – Dokumentasjon

Du er her: Home Meny Om fagopplæringen Du som lærling Prøvenemd