Opplæringskontoret

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji er opprettet for å koordinere og effektivisere de tilsluttede bedrifters opplæring av lærlinger og lærekandidater i reindrift og duodji

Vårt mål er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innenfor reindrift- og duodjinæringen, samt videreutdanne dagens utøvere med sikte på at de kan ta fagbrev/svennebrev eller få kompetansebevis etter fagopplæringsloven.

Opplæringskontoret arbeider aktivt for å rekruttere lærlinger og kandidater og motivere bedrifter til å ta imot disse.

Dessuten ønsker vi å medvirke til å øke fagenes kompetanse og renommé, og at tilsluttede bedrifter og utøvere får gjennomført faglig etterutdanning.

Blir du lærling?

Når du velger å ta en yrkesfaglig utdanning innenfor Reindrift eller Duodji starter du vanligvis opplæringen i Videregående skole.

Som regel avslutter du opplæringen med læretid i bedrift som lærling. Utdanningen fører fram til yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev.

Den mest vanlige utdanningsmodellen er to år i skole (VG1 og VG2) etterfulgt av to år i bedrift. (VG3).

Blir du lærekandidat?

Har du ikke bestått undervisningen etter læreplanen kan du likevel bli lærekandidat i Duodji eller Reindrift.

Det er ikke krav om at du må ha bestått undervisningen etter læreplanen (VG1 og VG2), eller har andre fag fra videregående skole. Du kan få lærekandidatkontrakt rett etter du har gjennomført ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense. Du må da skrive en opplæringskontrakt.

Blir du praksiskandidat?

Har du mye arbeidserfaring innenfor Reindrift eller Duodji, men mangler papirer på kunnskapene dine, kan du likevel få fagbrev eller svennebrev

Vanligvis er du som praksiskandidat en voksen elev med lang yrkespraksis, men mangler den nødvendige teoridelen. Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om beståtte eksamener i fellesfag fra videregående skole (VG1, VG2, VG3) for å kunne ta fag- eller svenneprøve. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag.

Fag- eller Svennebrev?

Innenfor håndtverkfagene har fag- og svenneprøver lange tradisjoner i fagopplæringen, og er en en dokumentasjon på fagkompetanse

Prøven markerer avslutningen på et godkjent utdanningsløp som vanligvis består av to år i skole og to år i bedrift som lærling. Fagbrevet eller svennebrevet som utstedes, er dokumentasjon på at du har den kompetansen som er beskrevet i læreplanen for fagene Duodji og Reindrift.

Får du kompetansebevis?

Om du har gjennomført opplæring men ikke kan dokumentere det med godkjent vitnemål og fag- eller svennebrev, vil du likevel få dokumentert det med kompetansebevis

Kompetansebeviset viser hvilken opplæring som er gjennomført. Kompetansebeviset blir også brukt som dokumentasjon for kompetanseprøve.

Fagopplæringen skriver ut kompetansebevis for lærlinger og lærekandidater.

Underkategorier

Du er her: Home Meny Om fagopplæringen Opplæring i bedrift