Fag- eller Svennebrev?

Innenfor håndtverkfagene har fag- og svenneprøver lange tradisjoner i fagopplæringen, og er en en dokumentasjon på fagkompetanse

Prøven markerer avslutningen på et godkjent utdanningsløp som vanligvis består av to år i skole og to år i bedrift som lærling. Fagbrevet eller svennebrevet som utstedes, er dokumentasjon på at du har den kompetansen som er beskrevet i læreplanen for fagene Duodji og Reindrift.

 

Betegnelsen svenneprøve har sin opprinnelse i de gamle håndverksfagene, der lærlingen gikk sin læretid som svenn. Tradisjonen er så videreført i nyere fag gjennom fagprøver. I dag brukes tittelen lærling både om de som tar svennebrev og de som tar fagbrev. Det er således ikke noen forskjell på et fagbrev og et svennebrev som dokumentasjon.

Du får svennebrev i håndverksfag, og fagbrev i industri-og servicefagene.

Karakterene som brukes er ”bestått meget godt”, ”bestått” og ”ikke bestått”.

Du er her: Home Meny Om fagopplæringen Opplæring i bedrift Fag- eller Svennebrev?