Blir du praksiskandidat?

Har du mye arbeidserfaring innenfor Reindrift eller Duodji, men mangler papirer på kunnskapene dine, kan du likevel få fagbrev eller svennebrev

Vanligvis er du som praksiskandidat en voksen elev med lang yrkespraksis, men mangler den nødvendige teoridelen. Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om beståtte eksamener i fellesfag fra videregående skole (VG1, VG2, VG3) for å kunne ta fag- eller svenneprøve. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag.

Med fagbrev kan du få mer ansvar, høyere lønn og flere utfordringer og muligheter. Du kan også ta teoretiske fag som påbygning for å få generell studiekompetanse. Deretter kan du gå videre på teknisk fagskole eller du kan velge et høgskolestudium som gir opptak via y-veien - som er et tilbud til søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev.

Tidligere praksis

Du må dokumentere din praksis ved å vise oss dine attester fra tidligere arbeidsgivere. Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i læreplanen for fagene Reindrift eller Duodji. Praksisen må også være minst 25 % lenger enn det som er læretiden hvis du følger vanlig videregående opplæring. Dersom normal læretiden for faget er to år, må du altså ha arbeidet i to og et halvt år i 100 % stilling.

Realkompetansevurdering

Er du 25 år eller eldre, og ikke har fullført videregående skole, har du rett til videregående opplæring og realkompetansevurdering. Fylkeskommunene kan også gjøre en test av hva du kan praktisk og teoretisk. Deretter blir det vurdert hva du eventuelt trenger av praksis og teori før du tar fagprøven. Dersom teorien til fagprøven blir godkjent på grunnlag av realkompetansen din, trenger du ikke å avlegge eksamen i programfagene.

Oppmelding til eksamen

Skal du melde deg opp til privatisteksamen for praksiskandidater er oppmeldingsfristene 15. september og 15. januar.

Oppmelding til eksamen blir annonsert i god tid før oppmeldingsfristene på vår hjemmeside. Du må selv betale prøveavgift til fylkeskommunen for å få lov til å avlegge eksamen, og du er selv ansvarlig for å skaffe prøvested og nødvendig utstyr til prøven. For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve må du kontakte oss på forhand.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke består fag- eller svenneprøven, må du vente seks måneder før du kan gå opp til en ny prøve.

Du er her: Home Meny Om fagopplæringen Opplæring i bedrift Blir du praksiskandidat?